Home
  Nieuws
  Medewerkers
    Rob van Seters
    Hedwig Gosselink
    Gerti van Vorst
    Albert van Alphen
   
   
  Werkwijze
  Voorwaarden
  Privacy
  Contact


Rob van Seters 

Rob van Seters heeft een brede ervaring in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs.
Hij was werkzaam als orthodidacticus in speciaal onderwijs en werkte vanaf 2000 als onderwijsadviseur, gecertificeerd
coach en aansluitend als manager bij een onderwijsadviesbureau in Noord-Brabant. Rob van Seters heeft expertise op
gebied van sociale competenties, teamontwikkeling, strategisch beleid, schoolorganisatie, onderwijskundige vraagstukken
en veranderingsprocessen.